15-10-2020

Wylano już płyty parteru na większości budynków, obecnie stawiamy mury zewnętrzne.